Apertura Externa Canaliculi Tympanici teriminin tıbbi anlamı; Karotis kanalı ile fossa jugularis arasında Jacobson kanalcığının dış deliği.