Apertura Inferior Canaliculi Tympanici teriminin tıbbi anlamı; Timpan (kulakdavulu) kanalı dış deliği.