Apertura Interna Canalis Carotici teriminin tıbbi anlamı; Şakak kemiğinin kaya parçası alt yüzeyinde canalis caroticus deliği (karotis kanalının iç deliği).