Apertura Labyrinthica Canaliculi Cochleae teriminin tıbbi anlamı; Koklea (kulak helezonu) kanalı iç ağzı.