Apertura Medialis (Mediana) Ventriculi Quarti teriminin tıbbi anlamı; Dördüncü karıncığın arka duvarındaki Magendie yarığı, IV. karıncık orta deliği, apertura mediana rhombencephali.