Apertura Pelvis (Minoris) Superior teriminin tıbbi anlamı; Pelvis kanalı, leğen üst geçidi (darlığı).