Apertura Scalae Vestibuli teriminin tıbbi anlamı; Vestibül (dehliz) basamağı (skalası) aralığı.