Apertura Sinus Sphenoidalis teriminin tıbbi anlamı; Kamamsı kemik (sphenoid) sinüsü aralığı.