Apertura Spinalis teriminin tıbbi anlamı; Omur deliği (omur iliğin yerleştiği vertebra aralığı).