Apertura Thoracis Inferior (Caudalis) teriminin tıbbi anlamı; Göğüs aralığı (alt), göğüs kafesi tabanı.