Apertura Thoracis Superior (Cranialis) teriminin tıbbi anlamı; Göğüs aralığı (üst), göğüs tepesi.