Apertura Tympanica Canaliculi Chordae Tympani teriminin tıbbi anlamı; anat. Chorda arkının kulak tüngürüne açılan açıklığı.