Apertura teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. aperturae), Delik, boğaz, ağız.