Aperture Of The Lactiferous Duct teriminin tıbbi anlamı; Süt kanalı gözeneği, ağzı.