Aperture Ratio (Relative Aperture) teriminin tıbbi anlamı; Çap oranı, izafi çap (adese hk.): Bir adese (mercek) de çapın foküs mesafesine oranı.