Aperture Vignette teriminin tıbbi anlamı; Siper, maske: Siyah kağıt, pek ince kırmızı selüloit veya kalay varak gibi bir klişenin ışığa gösterilmesi istenilmeyen yerlerini örtmekte kullanılan materyel.