Aperture teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Delik, boğaz, ağız; 2. Gedik, menfez, aralık, yarık apertura; 3. Çap (optik aletler hk.).