Apex Auriculae Darwini teriminin tıbbi anlamı; Darwin çıkıntısı: Helis (helix) in yukarı dirseğinde bulunan ve maymunlardaki tuberculum auriculae ile kıyaslanarak insanın maymun kökenli olduğuna bir işaret olarak sayılan küçük tümsekcik.