Apex Capituli Fibulae teriminin tıbbi anlamı; Kamış kemik (fibula) stiloid çıkıntısı, fibula başçığı tepesi.