Apex Cartilaginis Arytaenoideae teriminin tıbbi anlamı; İbriksi kıkırdakda yay biçimi çıkıntı (ibik) ucu.