Apex Cordis (Apex Of The Heart) teriminin tıbbi anlamı; Kalb ucu, kalb (tepesi) zirvesi (kalbin sol karıncık karşılığı olan ve sol 5. ci kaburgalar arsı mesafede, sternum ortasından 8 cm. uzakta yer alan küt bölgesi).