Apex Ossis Sacri teriminin tıbbi anlamı; anat. Kuyruksokumu kemiğinin, altta bulunan ucu.