Apex Prostatae teriminin tıbbi anlamı; anat. Öndülün, siyeği çevreleyen, aşağıya ve öne yönelik, tepesi.