Apex Pyramidis (Ossis Temporalis) teriminin tıbbi anlamı; Şakak kemiği piramidi (kaya parçası) zirvesi, tepesi.