Apex Vesicae teriminin tıbbi anlamı; Mesane (sidik torbası) tepesi, zirvesi.