Apgar Score teriminin tıbbi anlamı; n. Yeni doğan çocuğun tanımlanmasında kullanılan kayıt ve bilgiler.