Aphagia Algera teriminin tıbbi anlamı; Ağrı yüzünden yutmaktan kaçınılması, ağrılı yutma güçlüğü.