Aphalangiasis teriminin tıbbi anlamı; n. Falanksızlık hali, afalanjiyaz.