Aphtha teriminin tıbbi anlamı; n. Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeli ağrılı yaralar, aft, stomatitis aphtosa.