Aphtous Fever teriminin tıbbi anlamı; İnsanlara da geçebilen bir tür hayvan hastalığı, aft humması;