Aplasia teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuların noksan veya fena oluşu, aplazi.