Apnoea teriminin tıbbi anlamı; n. Cheyne-stokes solunumunda olduğu gibi, solunumun geçici olarak durması.