Apoplectic Fits teriminin tıbbi anlamı; Felç nöbeti.