Apoplexy teriminin tıbbi anlamı; n. İnme, fleç, nüzul.