Apostoli's Treatment teriminin tıbbi anlamı; Eskiden rahim hastalıklarında uygulanmış olan elektrik tedavisi (Bugün terkedilmiştir);