Apparatus Vaquez Apparatus teriminin tıbbi anlamı; Kan basıncını ölçmeğe yarayan alet (maksimal ile minimal dereceler manometreden okunur ve Pachon aletinin aksine kulakla kontrol edilir).