Apparition teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin rahatsızlığından ileri gelen evham, birsam.