Appendectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Apandisin ameliyatla çıkarılması.