Appendicectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Apandisi kesip çıkarma ameliyatı.