Appendicostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Appendix vermiformis'in karın yüzeyine ağızlaştırıldığı bir ameliyat yöntemi.