Apperception teriminin tıbbi anlamı; n. Duyusal bir stimulus'un açık şekilde anlaşılması.