Appetency teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İştah; 2. Şehvet.