Applicator teriminin tıbbi anlamı; n. Yerel tedavi maddelerinin uygulanabilmei için kullanılan araç, radyum tedavisinde olduğu gibi.