Apposition teriminin tıbbi anlamı; n. İki kenarın veya sathın yanyana getirilmesi veya birbirine yaklaştırılması.