Apronal teriminin tıbbi anlamı; n. Carbromal benzeri bir madde.