A.p.t. teriminin tıbbi anlamı; "Alum precipitated dipkheria toxoid" kelimeleri için kullanılan kısaltma.