Archicerebrum teriminin tıbbi anlamı; n. Büyük beyni, asıl beyin.