Arciform (Arcuate) Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; (of kidney), Böbrek yaysı arteri, a. arciformis veya arcuata renalis;