Arcuate Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Yaysı arter, a. arcuata;