Arcuate teriminin tıbbi anlamı; n. Yaybiçim, yaysı, kavsi, eğri, arcuatus.